Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

POMIARY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Firma MS Fireline zajmuje się kompleksową obsługą instalacji oświetlenia awaryjnego, proponujemy Państwu m.in.: sprawdzenie stanu modułów awaryjnych i opraw ewakuacyjnych, ich ewentualną naprawę lub wymianę,

wymianę baterii oraz weryfikację prawidłowości rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

PRZEPISY PRAWNE

ZNAKI BHP I PPOŻ

Instalacja oświetlenia awaryjnego Zgodnie z PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym - w celu sprawdzenia:

 

oświetlenia bezpieczeństwa - należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe i zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie bezpieczeństwa, a następnie zmierzyć średnie natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych (decydujących o bezpieczeństwie osób). Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:

 

- oświetlenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie nie dłuższym niż 15 sek.

   po zaniku oświetlenia podstawowego

- średnie natężenie oświetlenia bezpieczeństwa zmierzone na płaszczyznach

   roboczych stanowi wartość co najmniej 10 % wymaganego natężenia

   oświetlenia podstawowego

oświetlenia ewakuacyjnego - należy wyłączyć napięcie zasilające oświetlenie podstawowe (a jeżeli istnieje, także oświetlenie bezpieczeństwa), zmierzyć czas, po jakim załączy się oświetlenie ewakuacyjne, a następnie zmierzyć natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych. Pomiary należy wykonać w osi dróg ewakuacyjnych, w miejscach gdzie spodziewana jest najniższa wartość natężenia oświetlenia. Wynik próby należy uznać za dodatni, jeżeli:

 

- oświetlenie ewakuacyjne - pojawi się w czasie nie dłuższym niż 2 sek. po zaniku

  innych rodzajów oświetlenia elektrycznego

- w żadnym punkcie powierzchni dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia

  nie jest mniejsze niż 0,5 lx

 

pomiary_osw_02W przypadku, gdy oświetlenie bezpieczeństwa spełnia jednocześnie funkcję oświetlenia ewakuacyjnego, czas jego pojawienia się po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być nie dłuższy niż 2 sek.

Wymienione wyżej próby należy przeprowadzić w godzinach wieczornych (po zapadnięciu zmroku) lub nocnych. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia - np. dla podświetlanych znaków ewakuacyjnych potwierdzenie, iż oświetlenie własne znaku gwarantuje natężenie oświetlenia minimum 0,5 lx na powierzchni znaku w czasie 1 h od momentu zaniku napięcia w sieci oświetlenia podstawowego (zgodnie z PN - 92/N 01256/02).

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 roku

„W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów"

 

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli

 

projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis