Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

PRÓBY CIŚNIENIOWE WĘŻY HYDRANTOWYCH

W pełnym zakresie realizujemy wymagania normy PN-EN 671-3 "Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym" - mierzymy wytrzymałość ciśnieniową węży. Zastosowany sprzęt pomiarowy pozwala na precyzyjne określenie wytrzymałości węży na maksymalne ciśnienia zawarte w Polskiej Normie. Po pomyślnym przeprowadzeniu badania wydajemy "Świadectwo badania węża".

PRZEPISY PRAWNE

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

"Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznych i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic".

 

ZNAKI BHP I PPOŻ

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli

 

projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis