Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenia ognioochronne przejść instalacyjnych

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

PRZEPISY PRAWNE

Jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, które w sposób automatyczny wykrywają pożary we wczesnym stadium ich rozwoju, a następnie przekazują tą informację do odpowiednich służb w obiekcie lub do jednostek straży pożarnej. Mogą również automatycznie włączać urządzenia gaśnicze, sterować klapami dymowymi, wentylacją pożarową itp. Odpowiednio zaprojektowane i wykonane połączenie takiego systemu z właściwie dobranymi i poprawnie rozmieszczonymi elementami detekcyjnymi tworzy lokalną instalację wykrywania pożaru, która przeznaczona jest do ochrony życia i mienia.

 

 

Oferujemy fachową konserwację systemów:

 

 

                       DETECTOMAT                                      ESSER                                     SCHRACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNAKI BHP I PPOŻ

 

Copyright © MSFIRELINE all rights reserved

Loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi i należą do odpowiednich właścicieli

 

projekt wykonanie, hosting i obsługa : ProSerwis